Wydawca treści Wydawca treści

PILNE! KOMUNIKAT 2. - IX Konferencja - Geomatyka w Lasach Państwowych

Zmiany w terminach zgłoszeń

Ulegają zmianie terminy zgłaszania referatów i posterów:

Termin 25 czerwca zmienia się na 29 czerwca br.

Termin kwalifikacji referatów i posterów do przedstawienia na forum Konferencji i powiadomienie autorów o ich przyjęciu z 6 lipca zmienia się na 12  lipca br.

Termin zgłoszeń i kwalifikacji artykułów nie ulega zmianie.