Wydawca treści Wydawca treści

XIII Narada Geomatyczna

W dniach 23-25 lutego, w Ośrodku Edukacji Leśnej "Leśnik" w Zakopanem, odbyła się kolejna krajowa narada leśnych geomatyków.

Wiodącym tematem narady była teledetekcja i repozytoria teledetekcyjne dla wykonanych ortofotomap. Oprócz tego omówiony został projekt działania programu do obliczania miąższości drzew na podstawie danych skanowania naziemnego, przydatność numerycznego modelu terenu przy opracowaniu PUL oraz nowa struktura i funkcjonowanie danych o sieci drogowej w SILP (prezentacje z narady, w formacie pdf, do pobrania na dole strony)

Naradę rozpoczął Dyrektor Generalny LP dr inż. Konrad Tomaszewski. Następnie omówiono realizację wniosków z poprzedniej narady, a na koniec wysłuchaliśmy sprawozdania z prac zespołu zadaniowego ds. LMN i OU w LP oraz sformułowano nowe wnioski.

Otwarcie narady przez Dyrektora Generalnego LP Konrada Tomaszewskiego (fot. Daniel Kusper)

 

W ostatnim dniu narady, punktualnie o godzinie 12.00 uruchomiona została strona geomatyka.lasy.gov.pl :)

Szczegółowy program narady

 

Zdjęcie zbiorowe uczestników narady (fot. Grzegorz Makuch)

Podziękowania dla Krzysztofa Okły za zainicjowanie i wdrażanie geomatyki w LP (fot. Lena Kościńska)

Wyjazd terenowy - Nadleśnictwo Nowy Targ (fot. Daniel Kusper)

 

Prezentacje z narady udostępnione przez referentów:

 

Temat

Referujący

Sprawozdanie z realizacji wniosków z poprzedniej narady oraz relacja z dokonań i spraw w toku.

Krzysztof Okła – DGLP

Ortofotomapy 2015 - podsumowanie

Krzysztof Okła – DGLP

ISOK w praktyce urządzania lasu

Bogdan Draguła – BULiGL o/Przemyśl

Publikacja „Teledetekcja w Lasach Państwowych. Poradnik" bazą dla cyklu szkoleń pracowników Lasów Państwowych z praktycznego wykorzystania produktów teledetekcyjnych

Emilia Wiśniewska – DGLP

Wykorzystanie NMT na przykłądzie realizacji projektu "Woda w LKP Puszcza Notecka"

Leszek Rząsa - RDLP Poznań

Repozytorium teledetekcyjne w RDLP Kraków

Dariusz Szmigiel – RDLP w Krakowie, Antoni Łabaj – SmallGIS

Możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w gospodarce leśnej

Sławomir Majewski – RDLP w Pile

GIS mobilny w rejestratorze

przedstawiciel ZILP

Rozwój Banku Danych o Lasach

Andrzej Talarczyk, Artur Michorczyk – Zarząd BULiGL

Projekt działania programu do obliczania miąższości drzew na podstawie danych skanowania naziemnego (TLS)

Bożydar Neroj – Zarząd BULiGL, Adam Konieczny – Taxus IT

Struktura i funkcjonowanie danych o sieci drogowej w ramach SILP

Adam Konieczny – Taxus IT

Funkcjonowanie serwera eLAS w kontekście rozwoju aplikacji mapowych WebSILP

Piotr Kyc – RDLP we Wrocławiu

Szkolenia centralne dla pracowników działów technicznych – podsumowanie

Krzysztof Okła – DGLP

Podsumowanie szkoleń ISOK

Miłosława Hyży – ORWLP, Radomir Bałazy – IBL

Projekt „Wykorzystanie narzędzi geoinformatycznych w procesie zarządzania w jednostkach RDLP w Radomiu"

Daniel Sahajdak – RDLP w Radomiu, Michał Ostrowski – Nadleśnictwo Daleszyce

Sprawozdanie z prac Zespołu LMN i OU w 2015 r.

Witold Witosza – Przewodniczący Zespołu