Aktualności

W dniach 11÷13 września 2018 r. w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie odbyła się IX Konferencja „Geomatyka w Lasach Państwowych”. Organizatorem była Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, przy patronacie naukowym Samodzielnego Zakładu Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie.

Konferencje geomatyczne LP

Miło nam poinformować, że po raz dziewiąty organizowane jest spotkanie pracowników Lasów Państwowych, naukowców oraz przedstawicieli instytucji i firm związanych z geomatyką leśną.

Narady koordynatorów SIP

Pierwsze spotkanie regionalnych koordynatorów SIP w LP odbyło się zaraz po ich powołaniu - w grudniu 2001 roku. Od tego czasu były organizowanie prawie każdego roku, często w połączeniu z jednodniowym tematycznym szkoleniem.

Konferencje, seminaria, warsztaty - poza LP

Od początku wdrażania SIP w Lasach Państwowych uczestniczyliśmy w różnych spotkaniach poza Lasami Państwowymi na których albo prezentowaliśmy swoje dokonania, albo z uwagą wsłuchiwaliśmy się w dokonania innych analizując jakie korzyści można z nich wyciągnąć dla naszej działalności.