Aktualności

W opracowaniu opisano przykładowe wykorzystanie wybranych produktów skanowania laserowego - numerycznych danych wysokościowych w formatach LAS, ASCII (XYZ). Do obróbki danych i analiz wykorzystane zostały niekomercyjne, ogólnodostępne aplikacje: QGIS, SAGA GIS, GRASS GIS oraz FugroViewer. Dane dla zasięgu terytorialnego RDLP w Szczecinku zostały pozyskane z zasobu Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w roku 2014.

Konferencje geomatyczne LP

W okresie kumulacji prac nad leśną mapą numeryczną (eskalacja instalowania map numerycznych w nadleśnictwach, powstanie dedykowanych im przeglądarek, wydanie podręcznika użytkownika LMN, tworzenie standardu LMN, negocjacje z Głównym Geodetą Kraju w sprawie opłat geodezyjnych, duże zainteresowanie środowiska leśnym systemem informacji przestrzennej) zrodziła się idea urządzenia konferencji poświęconej systemowi informacji przestrzennej w Lasach Państwowych. Pomysł, autorstwa profesora H. Olenderka i Krzysztofa Okły, zaowocował zorganizowaniem w grudniu 2001 roku pierwszej z (jak się później okazało) cyklu leśnych konferencji geomatycznych. Organizatorem ich była Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, a Wydział Leśny SGGW współorganizował je i był patronem naukowym.

Narady koordynatorów SIP

Pierwsze spotkanie regionalnych koordynatorów SIP w LP odbyło się zaraz po ich powołaniu - w grudniu 2001 roku. Od tego czasu były organizowanie prawie każdego roku, często w połączeniu z jednodniowym tematycznym szkoleniem.

Konferencje, seminaria, warsztaty - poza LP

Od początku wdrażania SIP w Lasach Państwowych uczestniczyliśmy w różnych spotkaniach poza Lasami Państwowymi na których albo prezentowaliśmy swoje dokonania, albo z uwagą wsłuchiwaliśmy się w dokonania innych analizując jakie korzyści można z nich wyciągnąć dla naszej działalności.