Wydawca treści Wydawca treści

Bank Danych o Lasach w Geoportalu

Od lipca 2018 roku zasoby leśnej mapy numerycznej LP oraz dane Banku Danych o Lasach zostały włączone do funkcjonalności Geoportalu

Od lipca 2018 roku zasoby leśnej mapy numerycznej LP oraz dane Banku Danych o Lasach zostały włączone do funkcjonalności Geoportalu (www.geoportal.gov.pl) prowadzonego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Tym samym PGL LP stały się oficjalnym partnerem „budującym” zasoby tego  popularnego serwisu.  Warstwy map leśnych są dostępne w serwisie Geoportal w zakładce „Danych innych instytucji”. Dzięki tej inicjatywie użytkownicy portalu mają jednoczesny dostęp nie tylko do zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ale także do portali branżowych (w tym www.bdl.lasy.gov.pl).

Jest to jedno z ustaleń ze spotkania Głównego Geodety Kraju z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych dotyczące współpracy w zakresie przedsięwzięć tworzących i zarządzających nowoczesną infrastrukturą informacji przestrzennej w Polsce.

Podczas spotkania rozmawiano o roli zasobów Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT), państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG), projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) i innych zbiorów tworzących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (PZGiK), a także o zasilaniu na potrzeby służb ratunkowych Uniwersalnego modułu mapowego (UMM) danymi z Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP).

Główny Geodeta Kraju zachęcał do przesyłania przez pracowników i jednostki organizacyjne LP informacji o zaobserwowanych błędach i propozycjach modyfikacji, które mogłyby przyczynić się do udoskonalania prowadzonych przez GUGiK zasobów i usług.

Uczestnicy spotkania wskazali na dotychczasową dobrą współpracę obu instytucji i zadeklarowali wolę jej kontynuacji w obszarach związanych z wymianą danych oraz doskonaleniem prowadzonych zasobów informacyjnych.