Wydawca treści Wydawca treści

fp

VIII Konferencja Geomatyka w Lasach Państwowych

 

Miło nam poinformować, że po raz ósmy odbyło się spotkanie pracowników Lasów Państwowych, naukowców oraz przedstawicieli instytucji i firm związanych z geomatyką leśną.

Konferencja odbyła się

w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej (CEPL) w Rogowie w dniach 13-15 września 2016 r.

Konferencję, tradycyjnie już, przygotowali:

Organizator – Wydział Urządzania Lasu, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Współorganizacja i patronat naukowy – Zakład Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Organizator logistyczny – Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie

Patronat medialny:

  • Miesięcznik „Głos Lasu"
  • Dwutygodnik „Las Polski"

Temat wiodący VIII Konferencji:

Infrastruktura danych przestrzennych Lasów Państwowych"

 

Celem VIII Konferencji było, obok podsumowania dotychczasowych prac nad wdrażaniem geomatyki w Lasach Państwowych, omówienie tematyki bieżącej, zwłaszcza zagadnień związanych z rozwojem infrastruktury danych przestrzennych oraz coraz bardziej obecnej w leśnej rzeczywistości teledetekcji, dostosowanie do potrzeb Lasów Państwowych programów edukacji kadry geomatyków, a także przedyskutowanie możliwości wykorzystania w LP najnowszych osiągnięć geomatyki. Był też czas przeznaczony na jedną z najważniejszych kwestii takich spotkań – na dyskusje i wymianę poglądów pomiędzy uczestnikami Konferencji.