Wydawca treści Wydawca treści

Samodzielnie pobierz dane z centralnego zasobu

Główny Geodeta Kraju poinformował o uruchomieniu funkcji umożliwiającej samodzielne pobieranie danych z centralnego zasobu geodezyjno-kartograficznego (na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 2 ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne)

Udostępniamy pismo Głównego Geodety Kraju z dnia 12 grudnia 2019 roku (zn. spr. GI-PZGiK.7210.314.2019.DK) informujące o uruchomieniu przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii funkcji umożliwiającej samodzielne pobieranie danych z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez podmioty, którym przysługuje nieodpłatny dostęp do danych dla obszaru całego kraju na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.