Wydawca treści Wydawca treści

Samodzielnie pobierz dane z centralnego zasobu

Główny Geodeta Kraju poinformował o uruchomieniu funkcji umożliwiającej samodzielne pobieranie danych z centralnego zasobu geodezyjno-kartograficznego (na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 2 ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne)

Udostępniamy pismo Głównego Geodety Kraju z dnia 12 grudnia 2019 roku (zn. spr. GI-PZGiK.7210.314.2019.DK) informujące o uruchomieniu przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii funkcji umożliwiającej samodzielne pobieranie danych z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez podmioty, którym przysługuje nieodpłatny dostęp do danych dla obszaru całego kraju na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.


Raport z wykorzystania produktów skanowania laserowego na terenie RDLP w Szczecinku

W opracowaniu opisano przykładowe wykorzystanie wybranych produktów skanowania laserowego - numerycznych danych wysokościowych w formatach LAS, ASCII (XYZ). Do obróbki danych i analiz wykorzystane zostały niekomercyjne, ogólnodostępne aplikacje: QGIS, SAGA GIS, GRASS GIS oraz FugroViewer. Dane dla zasięgu terytorialnego RDLP w Szczecinku zostały pozyskane z zasobu Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w roku 2014.