Wydawca treści Wydawca treści

Instruktorzy regionalni SIP

Pierwsi instruktorzy regionalni SIP wyłonieni zostali spośród uczestników szkoleń centralnych dla operatorów SIP prowadzonych od roku 1999 r. Pierwsze centralne szkolenie Instruktorów SIP miało miejsce 28 stycznia – 1 lutego w Ośrodku Szkoleniowym Lasów Państwowych w Margoninie.

Wraz z przyrostem nadleśnictw posiadających LMN i nieuniknionymi zmianami kadrowymi, instruktorami zostawali wyróżniający się w dziedzinie geomatyki pracownicy nadleśnictw lub biura RDLP. Liczba instruktorów regionalnych jest zmienna i waha się między 60 a 75 osób. Szkoleniem instruktorów regionalnych SIP na szczeblu centralnym zajmuje się zespół zadaniowy ds. LMN-OU. DGLP organizuje dla nich także szkolenia specjalistyczne (np. z wykorzystania danych ISOK). Instruktorzy regionalni zajmują się przede wszystkim szkoleniem operatorów LMN i innymi pracownikami nadleśnictw. Prowadzą również szkolenia dla kadry kierowniczej nadleśnictw oraz dla decydentów szczebla regionalnego. Kilkuosobowe grupy instruktorów regionalnych w każdej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych stanowią wsparcie merytoryczne i techniczne dla wszystkich użytkowników SIP.

Kontakty do instruktorów regionalnych SIP z poszczególnych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych