Wydawca treści Wydawca treści

I Konferencja

W dniach 3-5 grudnia 2001 r., w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym SGGW w Rogowie, odbyła się I Krajowa Konferencja pt. „System Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych". Organizatorami byli Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych oraz Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Geodezji Leśnej SGGW – Zakład Systemów Informacji Przestrzennej i Geodezji Leśnej.

Cele Konferencji:

  1. podsumowanie dotychczasowych prac nad wdrażaniem systemu informacji przestrzennej w Lasach Państwowych – ocena dokonań,
  2. ocena faktycznego wykorzystania map numerycznych w Lasach Państwowych w porównaniu z potencjalnymi możliwościami,
  3. ocena możliwości szerszego zastosowania elementów geomatyki (teledetekcja, GPS, internet) w zarządzaniu Lasami Państwowymi,
  4. wytyczenie kierunków rozwoju systemu informacji przestrzennej w Lasach Państwowych.

Konferencja ukierunkowana była na zagadnienia praktycznego wykorzystania Systemów Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych. Uczestnikami Konferencji byli przedstawiciele instytucji zainteresowanych wdrażaniem i rozwojem SIP w LP oraz jednostki organizacyjne LP, w których system informacji przestrzennej był już wdrażany.

Program konferencji

Lista uczestników

Wnioski z konferencji