Wydawca treści Wydawca treści

II KONFERENCJA

W dniach 30 sierpnia - 1 września 2004 r., w Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej SGGW w Rogowie odbyła się II Krajowa Konferencja „System Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych". Organizatorami Konferencji byli Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych oraz Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa SGGW - Zakład Systemów Informacji Przestrzennej i Geodezji Leśnej.

Celem II Krajowej Konferencji (podobnie jak I) było, obok podsumowania dotychczasowych prac nad wdrażaniem SIP w Lasach Państwowych – ocena i wymiana doświadczeń z przeprowadzonych prac dostosowujących mapy numeryczne nadleśnictw do standardu LMN, omówienie tematyki standaryzacji leśnych map numerycznych, spojrzenie na problematykę eksploatacji, w tym także aktualizacji map numerycznych w nadleśnictwach, przegląd różnych zastosowań leśnego SIP, zapoznanie uczestników z aktualnym programem edukacyjnym leśnych szkół wyższych i szkoleniami z SIP w Lasach Państwowych oraz przedstawienie aktualności w tematyce leśnego SIP. W ramach Konferencji zaprezentowany został także dorobek naukowy Wydziałów Leśnych i Instytutu Badawczego Leśnictwa, a także osiągnięcia firm komercyjnych, które przyczyniły się do rozwoju SIP w Lasach Państwowych. Kilka godzin przeznaczonych zostało na jedną z najważniejszych kwestii takich spotkań – na dyskusje i wymianę poglądów pomiędzy uczestnikami Konferencji.

Program konferencji

Lista uczestników

Wnioski z konferencji