Wydawca treści Wydawca treści

III KONFERENCJA

W dniach 11-13 września 2006 r. w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie odbyła się III Krajowa Konferencja „System Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych" pod hasłem: „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej". Organizatorem była Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, przy patronacie naukowym Katedry Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa SGGW - Zakładu Systemów Informacji Przestrzennej i Geodezji Leśnej.

Celem III Krajowej Konferencji było, obok podsumowania dotychczasowych prac nad wdrażaniem SIP w Lasach Państwowych, omówienie tematyki eksploatacji leśnej mapy numerycznej oraz przegląd wykorzystywanych praktycznie i możliwych potencjalnych zastosowań leśnego SIP w kontekście zarządzania - z punktu widzenia kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych. Kilka godzin przeznaczonych było na dyskusje i wymianę poglądów pomiędzy uczestnikami Konferencji.

    W obradach wzięło udział ponad 240 osób, w tym kilku dyrektorów regionalnych, zastępcy ds. zagospodarowania lasu, naczelnicy wydziałów zajmujących się sprawami stanu posiadania i urządzania lasu, informatyką, ochroną lasu i hodowlą lasu, koordynatorzy SIP. W 6 sesjach tematycznych przedstawionych zostało 41 wystąpień przygotowanych przez 36 najlepszych specjalistów z geomatyki leśnej.Prezentowane referaty były zamawiane (tzn. przygotowane na zaproponowany przez organizatora temat przez zaproszonych do ich wygłoszenia autorów).

   Konferencja zakończyła się sformułowaniem przez uczestników 13 wniosków adresowanych do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (w zał.), które w większości dotyczą zaktywizowania działań Lasów Państwowych w zakresie wdrażania geomatyki.

Część referatów opublikowana została w „Rocznikach Geomatyki" (wydawnictwie Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej) – w specjalnym numerze poświęconym wyłącznie naszej Konferencji – Tom IV, Zeszyt 4.

 

Tematy poruszane na konferencji