Wydawca treści Wydawca treści

IV KONFERENCJA

IV Konferencja odbyła się w dniach 8-10 września Organizatorem była Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, przy współorganizacji i patronacie naukowym Katedry Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa Wydziału Leśnego SGGW oraz patronacie medialnym „Lasu Polskiego".

Celem IV Krajowej Konferencji było:

  • przypomnienie 10-lecia obecności mapy numerycznej w Lasach Państwowych (w czerwcu 1998 roku zainstalowana została w Nadleśnictwie Złotów mapa numeryczna oparta na zarządzeniu nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 18 maja 1998 r. - było to pierwsze nadleśnictwo w cyklu wdrożeń map numerycznych w Lasach Państwowych). Została temu poświęcona specjalna sesja wspomnieniowa. 
  • podsumowanie dotychczasowych prac nad wdrażaniem SIP w Lasach Państwowych
  • omówienie – coraz bardziej obecnej w leśnej rzeczywistości – tematyki teledetekcji i fotogrametrii.

Kilka godzin przeznaczonych zostało na jedną z najważniejszych kwestii takich spotkań – na dyskusje i wymianę poglądów pomiędzy uczestnikami Konferencji.

Szczegółowy harmonogram konferencji

Wnioski z konferencji