Wydawca treści Wydawca treści

Spotkania geomatyczne poza LP

Od początku wdrażania SIP w Lasach Państwowych uczestniczyliśmy w różnych spotkaniach poza Lasami Państwowymi na których albo prezentowaliśmy swoje dokonania, albo z uwagą wsłuchiwaliśmy się w dokonania innych analizując jakie korzyści można z nich wyciągnąć dla naszej działalności.

20-21 października 1998 r. – udział przedstawicieli DGLP w Trzeciej Krajowej Konferencji Użytkowników Oprogramowania ESRI.

2 marca 1999 r. w Warszawie zorganizowana została Pierwsza Konferencja Użytkowników MapInfo na której zaprezentowaliśmy własne dokonania w tematyce GIS związane z użytkowaniem tego oprogramowania. Oprogramowanie MapInfo wykorzystywane było na co dzień w pracach Zespołu d/s opracowania Systemu Informacji Przestrzennej LP. Na bazie MapInfo zbudowane zostały także mapy numeryczne dla LBG Kostrzyca oraz dla Nadleśnictwa Świerklaniec. Zrobionych zostało mnóstwo opracowań mapowych, niejednokrotnie o niekonwencjonalnych rozwiązaniach, którymi oczywiście nie omieszkaliśmy się pochwalić na Konferencji.

 

 

Program konferencji

Referat z tej konferencji

 

W dniach 12 – 14 czerwca 2000 r. przedstawicielka DGLP (Jolanta Starzycka) uczestniczyła w Konferencji Naukowo-Technicznej Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej, która odbyła się w Zegrzu k/Warszawy. W latach późniejszych byliśmy stałymi jej uczestnikami.


W materiałach pokonferencyjnych znalazł się też referat podsumowujący tworzenie Systemu Informacji Przestrzennej w leśnictwie.

 

W dniach 3-5 czerwca 2000 r., podczas Międzynarodowych Targów Leśnych w Gołuchowie, Instytut Geodezji i Kartografii zorganizował konferencję nt. systemów informacji przestrzennej na której zaprezentowane zostało kilka referatów nawiązujących do geomatyki leśnej, a mianowicie:

Stan prac nad standardem systemu informacji przestrzennej w leśnictwie – Krzysztof Okła, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych,

Praktyczne wykorzystanie systemu informacji przestrzennej na poziomie nadleśnictwa – Adam Konieczny, Taxus Systemy Informacyjne Sp. z o.o.,

Doświadczenia wynikające z technologii tworzenia map numerycznych, jako podstawy systemu informacji przestrzennej – Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Przemyślu,

Teledetekcja jako źródło zasilania systemów informacji przestrzennych w leśnictwie – Emilia Wiśniewska, Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, Instytut Geodezji i Kartografii,

Analizy przestrzenne jako zwieńczenie standardu leśnej mapy numerycznej – Jerzy Mozgawa, Katedra Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej SGGW,

Koncepcja krajowego systemu informacji przestrzennej w Polsce i jego powiązania z branżowymi systemami informacji przestrzennej – Adam Linsenbarth, Instytut Geodezji i Kartografii.

W ramach targów miała miejsce wystawa map numerycznych zorganizowana przez Zespół Informacji Przestrzennej z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

23-25 października 2000 r. – udział przedstawicielki DGLP (Jolanty Starzyckiej) w II Ogólnopolskiej Konferencji Użytkowników MapInfo, która odbyła się w Pułtusku.

26-27 października 2000 r. – udział przedstawicielki DGLP (Jolanty Starzyckiej) w IV Krajowej Konferencji Użytkowników Oprogramowania ESRI.

19-20 kwietnia 2001 r. w Elblągu odbyła się III Konferencja "Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jako Centrum SIT", na której Jan Fus z RDLP w Krośnie i Krzysztof Okła z DGLP przedstawili referat „Zasób geodezyjny Lasów Państwowych jako podstawa systemu informacji przestrzennej w gospodarce leśnej".