Wydawca treści Wydawca treści

V KONFERENCJA

14–15 września 2010 r. w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie odbyła się V Krajowa Konferencja System Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych zorganizowana przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Wydział Urządzania Lasu i Geoinformatyki oraz Wydział Leśny SGGW, Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Zakład Systemów Informacji Przestrzennej i Geodezji Leśnej

Temat wiodący:

„Możliwości wykorzystania najnowszych osiągnięć geomatyki w Lasach Państwowych"

 

Pokłosie V Konferencji

  • liczba uczestników: ponad 230 osób reprezentujących w przeważającej większości różne struktury Lasów Państwowych, naukę związaną z geomatyką leśną, BULiGL, firmy komercyjne, oraz przedstawiciele organów podległych Ministrowi Środowiska, a także reprezentanci administracji państwowej i samorządowej
  • referaty: wygłoszono 30 referatów, w tym został zaprezentowany referat nt. leśnej infrastruktury informacji przestrzennej przez gościa Konferencji Prof. Jerzego Gaździckiego – Prezesa Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej
  • dyskusja: po każdej z 5 sesji referatowych odbywała się dyskusja plenarna
  • postery: na posterach zaprezentowano 6 tematów z zakresu geomatyki leśnej
  • stoiska: 7 firm komercyjnych prezentowało się na stoiskach
  • stanowiska: w trakcie sesji posterowej na 7 stanowiskach prezentowano podłączone on-line internetowe mapy interaktywne
  • obsługa medialna: Głos Lasu i Las Polski
  • wnioski: uczestnicy Konferencji zdefiniowali 6 wniosków i przedstawili je, jako propozycję, do akceptacji przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Wnioski z konferencji

Część referatów opublikowana została w „Rocznikach Geomatyki" (wydawnictwie Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej) – w specjalnym numerze poświęconym wyłącznie naszej Konferencji – Tom VIII, Zeszyt 7(43).