Wydawca treści Wydawca treści

VI KONFERENCJA

18-20 września 2012 r. w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie odbyła się VI Konferencja Geomatyka w Lasach Państwowych zorganizowana przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Wydział Urządzania Lasu i Geoinformatyki.

Patronat naukowy:

Wydział Leśny SGGW, Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa,

Zakład Systemów Informacji Przestrzennej i Geodezji Leśnej

Temat wiodący:

„Możliwości wykorzystania najnowszych osiągnięć geomatyki w Lasach Państwowych"

Pokłosie VI Konferencji

  • W obradach udział wzięło ponad 220 osób reprezentujących w przeważającej większości różne struktury Lasów Państwowych, naukę związaną z geomatyką leśną, BULiGL, firmy komercyjne, oraz przedstawiciele organów podległych Ministrowi Środowiska.
  • W pięciu sesjach tematycznych przedstawionych zostało 38 wystąpień przygotowanych przez specjalistów z geomatyki leśnej.
  • W przekazanych uczestnikom materiałach konferencyjnych znalazły się egzemplarze aktualnych numerów Głosu Lasu i Lasu Polskiego (patronów medialnych Konferencji), w których po kilka artykułów poświęconych było tematyce naszej Konferencji.
  • Część referatów opublikowana została w „Rocznikach Geomatyki" (wydawnictwie Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej) – w specjalnym numerze poświęconym wyłącznie naszej Konferencji – Tom X, Zeszyt 5(55).
  • W materiałach konferencyjnych uczestnicy znaleźli pierwszą część filmu instruktażowego z cyklu geomatycznego, dotyczącą pomiarów GPS. Odbyła się też prapremiera drugiego filmu z tego cyklu – o pomiarach z wykorzystaniem dalmierza laserowego.
  • Obrady zakończyły się sformułowaniem przez uczestników 5 wniosków adresowanych do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, które dotyczą zaktywizowania działań Lasów Państwowych w zakresie wdrażania geomatyki.

Wnioski z konferencji