Wydawca treści Wydawca treści

VII KONFERENCJA

16-18 września 2014 r. w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie odbyła się VII Konferencja Geomatyka w Lasach Państwowych zorganizowana przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Wydział Urządzania Lasu.

Patronat naukowy:

Wydział Leśny SGGW, Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Zakład Systemów Informacji Przestrzennej i Geodezji Leśnej

Temat wiodący:

„Analizy przestrzenne w leśnictwie"

 

Pokłosie VII Konferencji

  • W obradach wzięło udział ok. 240 osób reprezentujących w przeważającej większości różne struktury Lasów Państwowych, naukę leśną związaną z geomatyką (zwłaszcza wydziały leśne z uczelni warszawskiej, krakowskiej i poznańskiej oraz IBL), BULiGL (zarząd i oddziały), Instytut Geodezji i Kartografii, firmy zajmujące się geomatyką dedykowaną dla leśnictwa. Obecni byli także przedstawiciele organów podległych Ministrowi Środowiska.
  • W siedmiu sesjach tematycznych przedstawionych zostało 36 wystąpień przygotowanych przez specjalistów z geomatyki leśnej.
  • Konferencji towarzyszyła ekspozycja kopii kilkudziesięciu dawnych map będących częścią przygotowanej w maju 2013 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa wystawy „200 lat kartografii leśnej". Wystawa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.
  • Obrady zakończyły się sformułowaniem przez uczestników 5 wniosków adresowanych do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, które dotyczą zaktywizowania działań Lasów Państwowych w zakresie wdrażania geomatyki.

wnioski z konferencji

lista wystawionych posterów