Wydawca treści Wydawca treści

SIP na Akademii Leśniczego

Cykl szkoleń realizowany w latach 20111-2015 przez Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu, na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Oprócz zagadnień związanych z aktualnościami z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przyrody, inwestycji w drogi leśne, BHP i prawo zamówień publicznych, szeroko omawiana była tematyka geomatyczna - jeden z sześciu bloków cyklu szkoleń Akademii Leśniczego (program V edycji AL)