Szkolenia centralne w LP

25 marca 1997 r. w IBL odbyło się pierwsze szkolenie centralne zorganizowane przez Instytut Badawczy Leśnictwa na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych dla pracowników dyrekcji regionalnych i nadleśniczych aspirujących do stworzenia u siebie mapy numerycznej. Szkolenie przeprowadzone było w formie seminarium, na którym referaty wygłosili przedstawiciele nauki.

Akademia leśniczego

Cykl szkoleń realizowany w latach 20111-2015 przez Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu, na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Edukacja geomatyczna na uczelniach

Chociaż pierwsze zetknięcie przyszłych leśników z leśną mapą numeryczną odbywa się już na poziomie szkoły średniej (technikum leśnego), to później – na uczelniach leśnych, osiągają oni poziom wyższego wtajemniczenia.

Szkolenia i kursy zewnętrzne

Mapy numeryczne, pozycjonowanie satelitarne, numeryczny model terenu, a częściowo także teledetekcja i fotogrametria – to na tyle innowacyjne dyscypliny naukowe, że leśnicy edukujący się w okresie PRL-u nie mieli szans się z nimi zetknąć. Natomiast absolwenci leśnych studiów wyższych z okresu późniejszego, pomimo posiadania pewnych podstaw teoretycznych z tego zakresu, nie do końca przygotowani byli do praktycznego wdrażania map numerycznych w jednostkach organizacyjnych LP zwłaszcza, że postęp techniczny i technologia w tych dziedzinach mają oszałamiające tempo.

System rezerwacji szkoleń

Chociaż system stworzony został dla celów geomatycznych szkoleń centralnych dla pracowników działów technicznych nadleśnictw, wykorzystywany jest szerzej – wielu koordynatorów SIP korzysta z niego organizując szkolenia regionalne.

Repozytorium

Podczas przygotowań do rozpoczęcia w 2012 r. szkoleń centralnych dla inżynierów nadzoru ze wszystkich nadleśnictw zaistniała potrzeba opublikowania w internecie obszernych materiałów szkoleniowych do pobrania przez kursantów. Chodziło o to, ażeby istniała możliwość korzystania z nich w trybie on- lub offline, skopiowania na nośniki danych lub wydrukowania.