Wydawca treści Wydawca treści

Repozytorium geomatyczne LP

Podczas przygotowań do rozpoczęcia w 2012 r. szkoleń centralnych dla inżynierów nadzoru ze wszystkich nadleśnictw zaistniała potrzeba opublikowania w internecie obszernych materiałów szkoleniowych do pobrania przez kursantów. Chodziło o to, ażeby istniała możliwość korzystania z nich w trybie on- lub offline, skopiowania na nośniki danych lub wydrukowania.

Materiały szkoleniowe przygotowywała niewielka liczba osób (członkowie Zespołu zadaniowego LMN i pracownicy Wydziału ZU z DGLP), które musiały na bieżąco wzajemnie konsultować się ze sobą. Zaistniała również potrzeba komunikowania się wewnątrz grupy instruktorskiej w zakresie przygotowania materiałów szkoleniowych wzbogaconych o komentarz/instruktaż będący niejako podpowiedzią dla jednolitego prezentowania wiedzy podczas szkoleń przez różne grupy instruktorów regionalnych SIP (a jest ich ponad 70). Do tych celów niezbędna była szybka wymiana plików.

Wydział Informatyki DGLP na zlecenie organizatorów tych szkoleń (Wydziału Urządzania Lasu DGLP) utworzył na intranetowym serwerze odpowiednie foldery, do których dostęp możliwy jest tylko z komputerów zalogowanych w sieci Lasów Państwowych.

Zbiór ten nazywamy „Repozytorium DGLP".

Pliki z materiałami szkoleniowymi zgrupowane są w dwie grupy folderów:

  1. Materiały dla Instruktorów (folder dostępny tylko uprawnionym pracownikom LP)
  2. Materiały dla szkolonych (folder dostępny wszystkim pracownikom LP)

Do repozytorium można wejść wpisując w pasek przeglądarki komputera zalogowanego w sieci LP adres:

\\ad.lasy.gov.pl\g0000\Repozytorium DGLP\Geomatyka - materiały