Wydawca treści Wydawca treści

System rezerwacji szkoleń

Chociaż system stworzony został dla celów geomatycznych szkoleń centralnych dla pracowników działów technicznych nadleśnictw, wykorzystywany jest szerzej – wielu koordynatorów SIP korzysta z niego organizując szkolenia regionalne.

Podczas przygotowań do rozpoczęcia szkoleń centralnych dla pracowników działów technicznych nadleśnictw zdawano sobie sprawę, że będzie to bardzo duże przedsięwzięcie organizacyjne obejmujące prawie 90 trzydniowych kursów w małych grupach, na których należy przeszkolić prawie 1300 pracowników nadleśnictw. Dlatego, na naradzie koordynatorów SIP ze wszystkich RDLP w Janowie Lubelskim, gdzie dyskutowano to przedsięwzięcie, padła propozycja utworzenia i uruchomienia (przed rozpoczęciem tego cyklu szkoleń) aplikacji pozwalającej na internetową rezerwację miejsc i terminów szkoleń. Utworzenie takiego systemu Wydział Urządzania Lasu DGLP zlecił do ZILP w 4 lipca 2014r. z zaznaczeniem, że powinien on zacząć działać już od początku sierpnia 2014r.

Pracownicy ZILP stworzyli w terminie aplikację nazwaną „Systemem Rezerwacji Szkoleń" i zdążyli jeszcze napisać bardzo przejrzyste instrukcje użytkowania – zarówno dla administratorów tej strony, jak i dla jej użytkowników.

Administratorami Systemu są koordynatorzy SIP z regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w zakresie szkoleń geomatycznych swojej dyrekcji.

Działającym sprawnie Systemem Rezerwacji Szkoleń zainteresowały się również „niegeomatyczne" jednostki Lasów Państwowych zajmujące się organizacją szkoleń w naszej instytucji (w tym ORWLP w Bedoniu i leśne ośrodki szkoleniowe).

Dostęp do aplikacji rezerwacyjnej możliwy jest tylko z komputerów zalogowanych w sieci Lasów Państwowych po wpisaniu w pasek adresu:

 https://geomatyka-szkolenia.lasy.gov.pl/auth .