Wydawca treści Wydawca treści

Struktury geomatyczne w nadleśnictwach

Operator LMN w nadleśnictwie stanowi podstawowe ogniwo funkcjonowania SIP w Lasach Państwowych.

Zdefiniowane w standardzie LMN obowiązki operatora LMN w nadleśnictwie interpretowane są jednak w różnorodny sposób. Najczęściej stanowią uzupełnienie zakresu już posiadanych przez pracownika obowiązków. Dobór pracownika nie może być przypadkowy, powinien wynikać z doświadczenia w zakresie prowadzenia stanu posiadania, znajomości baz danych LP, jak również z umiejętności posługiwania się szeroko rozumianymi narzędziami informatycznymi, oprogramowaniem GIS.

Sprawne funkcjonowanie SIP na poziomie nadleśnictwa gwarantuje: powierzenie obowiązków operatora LMN osobie kompetentnej, posiadającej odpowiedni zasób wiedzy w zakresie GIS, wyznaczenie osoby pełniącej obowiązki zastępcy operatora LMN z umiejętnościami zbliżonymi do operatora LMN, dokształcanie operatora LMN i jego zastępcy w zakresie GIS, w szczególności odbycie kursów organizowanych przez LP, studiów w tym zakresie i innych uzupełniających szkoleń organizowanych przez podmioty zewnętrzne, zabezpieczenie osoby zajmującej się SIP w nadleśnictwie w podstawowy w tej dziedzinie sprzęt, w tym: w sprzęt mobilny (notebook, PDA, odbiornik GPS), oraz oprogramowanie – przeglądarkę, edytor GIS, oprogramowanie bazodanowe (najczęściej Access z pakietu Microsoft Office), czynny udział w wykorzystaniu map numerycznych w nadleśnictwie przez pozostałych pracowników odpowiedzialnych za poszczególne działy gospodarki leśnej, edukacji leśnej itp.

Podstawą stosowania mapy numerycznej, jako elementu systemu informacji przestrzennej, jest jej aktualność. Za jej aktualność odpowiada oficjalnie nadleśniczy, a w jego imieniu operator LMN. Rozwój technik internetowych umożliwił dostęp do LMN wszystkim szczeblom zarządzania, docierając również do leśniczówek. Operatorzy LMN w nadleśnictwach, przy wsparciu organizacyjnym kierowników swoich jednostek, stanowią pierwsze i najważniejsze ogniwo funkcjonowania SIP w Lasach Państwowych.