Geomatyka w RDLP

W związku z koniecznością usprawnienia organizacji wdrażania SIP w nadleśnictwach, w dyrekcjach regionalnych Lasów Państwowych jesienią 2001 r. utworzono stanowiska koordynatorów SIP.

Geomatyka w nadleśnictwach

Operator LMN w nadleśnictwie stanowi podstawowe ogniwo funkcjonowania SIP w Lasach Państwowych.

Instruktorzy regionalni SIP

Pierwsi instruktorzy regionalni SIP wyłonieni zostali spośród uczestników szkoleń centralnych dla operatorów SIP prowadzonych od roku 1999 r. Pierwsze centralne szkolenie Instruktorów SIP miało miejsce 28 stycznia – 1 lutego w Ośrodku Szkoleniowym Lasów Państwowych w Margoninie.