Numeryczny Model Terenu

Numeryczny model terenu jest dyskretną (punktową) reprezentacją wysokości topograficznej powierzchni terenu wraz z algorytmem interpolacyjnym umożliwiającym odtworzenie jej kształtu w określonym obszarze.

Teledetekcja i fotogrametria

Fotogrametria i teledetekcja to dziedziny zajmujące się określaniem położenia, wymiarów i kształtu obiektów, a także wykrywaniem, rozpoznawaniem i charakterystyką obiektów, procesów i zjawisk na podstawie rejestracji promieniowania elektromagnetycznego odbitego lub emitowanego przez różnego rodzaju obiekty środowiskowe.

Słownik geomatyczny

Określenia zostały zdefiniowane na bazie słownika GIS Definicje, pojęcia, określenia zamieszczonego w publikacji System informacji przestrzennej w Lasach Państwowych. Podręcznik użytkownika Leśnej Mapy Numerycznej, wydanej w 2000 roku staraniem Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz poprawione i uzupełnione przez autorów definicji, przede wszystkim na podstawie informacji podanych w opracowaniu Geomatyka w Lasach Państwowych.

Badania naukowe

Tematy badawcze z zakresu geomatyki realizowane na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.