Wydawca treści Wydawca treści

Leksykon terminów geomatycznych

Określenia zostały zdefiniowane na bazie słownika GIS Definicje, pojęcia, określenia zamieszczonego w publikacji System informacji przestrzennej w Lasach Państwowych. Podręcznik użytkownika Leśnej Mapy Numerycznej, wydanej w 2000 roku staraniem Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz poprawione i uzupełnione przez autorów definicji, przede wszystkim na podstawie informacji podanych w opracowaniu Geomatyka w Lasach Państwowych.