Wydawca treści Wydawca treści

Struktury GIS w DGLP

Z początkiem 1995 r. do Wydziału Urządzania Lasu w DGLP trafiła, wykonana przez Instytut Geodezji i Kartografii, mapa numeryczna zasięgów terytorialnych nadleśnictw i kompleksów leśnych.

Ze względu na fakt nie przygotowania personelu zatrudnionego w DGLP do konsumpcji tego nowego na owe czasy produktu, a jednocześnie w poczuciu obowiązku zagospodarowania pozyskanych materiałów tak przydatnych do zarządzania przestrzenią w leśnictwie, utworzone zostało nieformalne stanowisko do prac z przywołaną mapą numeryczną. Zajął się tym pracownik wydziału - Krzysztof Okła. Po zakupieniu oprogramowania MapInfo - najlepszej i chyba jedynej wówczas na rynku przeglądarki GIS, mającej możliwości edycyjne - zaczęła się praca z mapą. Powstało wiele opracowań kartograficznych, z których najbardziej znaczące były ilustracje do publikacji "Las w liczbach".

W tym też okresie zaczęły się eksperymenty nad mapą numeryczną dla nadleśnictw. Przybyło nowych zadań. Zrodziła się potrzeba uruchomienia dodatkowego etatu. W styczniu 1998 r. do Wydziału Urządzania Lasu trafił Piotr Gotowicki. Powstał samodzielny (podległy organizacyjnie z-cy Dyrektora Generalnego LP) 2-osobowy Zespół Kartografii Komputerowej. Z początkiem maja Zespół powiększył się o Jolantę Starzycką - informatyczkę, mającą duże doświadczenie z GIS. 2 tygodnie później (ok. 15 maja 1998 r.), w ramach reorganizacji biura DGLP, pracownicy Zespołu zostali włączeni do Wydziału Zarządzania Bazą Danych, gdzie utworzyli wewnątrzwydziałowy zespół ds. opracowania Systemu Informacji Przestrzennej Lasów Państwowych.

23 lutego 2000 r., powołany został zarządzeniem nr 7 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Zespół Informacji Przestrzennej - samodzielna jednostka organizacyjna w ramach DGLP.

W dn. 2 kwietnia 2001 r. mocą nowego Regulaminu Organizacyjnego DGLP zostaliśmy Wydziałem Informacji Przestrzennej.

Dnia 21.05.2002 r. został wdrożony w życie kolejny - najnowszy - Regulamin organizacyjny DGLP, którego mocą.... przestaliśmy istnieć jako Wydział. Problematyka geomatyki leśnej podzielona została pomiędzy wydziały Urządzania Lasu i Informatyki. W Wydziale Urządzania Lasu powstał 3-osobowy nieformalny zespół ds. SIP. Członkowie tego zespołu (Okła, Starzycka, Gotowicki) zajmowali się w pierwszym rzędzie zadaniami właściwymi dla Wydziału Urządzania Lasu, a dopiero na dalszym planie była geomatyka. Zaskutkowało to niestety znaczną stagnacją w dalszym procesie rozwojowym leśnego SIP.

12 stycznia 2004 zarządzeniem Nr 2/2004 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, przy Wydziale Informatyki DGLP, powołany został stały 8-osobowy zespół zadaniowy ds. LMN, który kilka razy do roku na spotkaniach roboczych oraz w wolnym czasie pomiędzy tymi spotkaniami zajmował się informatyczną stroną leśnego GIS.

W maju 2004 roku opuścił nas Piotr Gotowicki, odchodząc na samodzielne stanowisko specjalisty ds. BHP w DGLP.

30 września 2004 r. odszedł z pracy w Lasach Państwowych Krzysztof Okła. Obowiązki po nim przejął Jerzy Stasiak, pracownik Wydziału Urządzania Lasu, który zmarł w marcu 2006 r.

Z początkiem 2006 r. leśnym SIP-em zajął się nowy pracownik w Wydziale Urządzania Lasu – Dariusz Pieniak, dotąd specjalista GIS w warszawskim oddziale BULiGL. Po powołaniu go od lipca 2006 r. na stanowisko p.o. dyrektora RDLP w Łodzi, do spraw leśnej geomatyki powrócił Krzysztof Okła.

Od 1 stycznia 2007 szeregi dalej działającego nieformalnie zespołu geomatycznego, ale w ramach Wydziału Urządzania Lasu, zasilił Tomasz Grzegorzewicz, poprzednio wysokiej klasy specjalista GIS w warszawskim oddziale BULiGL.

Wreszcie 15 maja 2007 zarządzeniem nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych został reaktywowany Wydział zajmujący się sprawami leśnej geomatyki, tym razem pod nazwą: Wydział Geoinformatyki Lasów Państwowych.

1 października 2007 r. do Wydziału trafiła z Instytutu Geodezji i Kartografii dr inż. Emilia Wiśniewska, mająca duże doświadczenie w analizach teledetekcyjnych, także obszarów leśnych (z wykształcenia geodeta, ale pracę doktorską z zakresu teledetekcji broniła na Wydziale Leśnym SGGW).

5 maja 2008 r., prawie w jubileusz leśnej mapy numerycznej (18 maja 1998 wydane zostało zarządzenie nr 23, które rozpoczęło proces budowania w nadleśnictwach map numerycznych), Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zlikwidował Wydział Geoinformatyki Lasów Państwowych, przenosząc jednocześnie wszystkie zadania i czwórkę geomatyków do Wydziału Urządzania Lasu, który przyjął nazwę Wydziału Urządzania Lasu i Geoinformatyki.

Nowelizowane regulaminy DGLP wprowadzały zmiany w nazwie wydziału w ramach którego działali leśni geomatycy:

1 czerwca 2013 r. wydział zmienił nazwę na Wydział Prognozowania i Planowania Zasobów Leśnych,

19 maja 2014 r. powrócił do dawnej nazwy Wydział Urządzania Lasu.

Opisane powyżej przeobrażenia obrazuje zestawienie.