Wydawca treści Wydawca treści

Weterani leśnej geomatyki

W zestawieniu przedstawiono osoby, które przyczyniły się do wprowadzenia w Lasach Państwowych mapy numerycznej oraz innych elementów geomatyki, które wdrażały leśny SIP od jego powstania do 2005 roku.


Tabela zasłużonych dla leśnego GIS

* W przypadku zauważenia: odstępstw od autentycznych zdarzeń, przeinaczonych faktów, nieprawdziwych dat lub innych braków (osób lub działań) prosi się o kontakt z administratorem strony.

Wskazane jest również nadsyłanie na adres administratora strony dotyczących konkretnych osób zdjęć oraz linków do stron, na których można znaleźć więcej wiadomości w zakresie ich działalności geomatycznej.